Etusivu

Hei! Olen Nuohooja Juhani Mäkelä ja tarjoan seuraavia palveluita Virroilla ja lähikunnissa:

  • Tulisijojen nuohous (myös iltaisin ja viikonloppuisin)
  • Ilmanvaihtojärjestelmien puhdistus + tasapainotus
  • Naakanpesien purkutyöt hormeista
  • Pienet tulipesien/savupiippujen korjausmuuraustyöt
  • Rännien puhdistukset

Tulisijat tulee nuohota:

  • Vakituiset asunnot kerran vuoteen
  • Vapaa-ajan asunnot kerran kolmeen vuoteen

Hinnasto:

Vakituiset asunnot alkaen 70 euroa.

Vapaa-ajan asunnot alkaen 90 euroa.

-En veloita erikseen matkakuluja.

Puh: 0400917756 (soitot, whatsapp, tekstiviestit jne)

Email: info(at)nuohousvirrat.fi

Ehdin mahdollisesti tulla jopa saman päivän aikana. Tulisijojen on kuitenkin oltava sammuksissa vähintään 12 tuntia ennen nuohousta.

Nuohous- ja Ilmastointipalvelu Juhani Mäkelä

Nuohous- ja Ilmastointipalvelu Juhani Mäkelä

Nuohous on osa paloturvallisuutta

Nuohooja puhdistaa tulisijat ja savuhormit polttojäämistä nuohouksen aikana. Tämän toimenpiteen tarkoituksena on ehkäistä nokipalojen syntymistä. Lisäksi nuohoukseen sisältyy tulisijojen ja savuhormin kunnon tarkastus visuaalisesti, jotta mahdolliset tulipalon riskitekijät voidaan havaita etukäteen. Säännöllinen nuohous on tärkeää paitsi paloturvallisuuden kannalta myös siksi, että se varmistaa tulisijan toimivan optimaalisella lämmitysteholla ja savupiipun vetävän kunnolla.

Pelastustoimen tilastojen mukaan noin kolmasosa tulisijoista ja savuhormeista syttyneistä paloista johtuu nokipaloista, mikä tarkoittaa keskimäärin kolmeasataa paloa vuosittain. Tulisijojen ja savuhormien vaurioista aiheutuvia tulipaloja on vuosittain alle sata. 74% nuohottavista kiinteistöistä on asuinrakennuksia ja 25% vapaa-ajan asuntoja. Vuosittain nuohous olisi suoritettava yli miljoonassa kiinteistössä.

Nuohoustyö

Nuohous- ja Ilmastointipalvelu Juhani Mäkelä
Nuohous- ja Ilmastointipalvelu Juhani Mäkelä

 

Nuohoustyössä nuohooja puhdistaa tulisijan ja savuhormin liittyvine osineen sekä tarkastaa niiden kunnon. Ennen nuohoamista nuohooja valmistelee työskentelyalueen ja arvioi tulisijan ja savuhormin kunnon, suojaetäisyyksien riittävyyden, nuohousluukkujen tiiviyden ja savupeltien toiminnan. Nuohoojan ei tarvitse käyttää erikoistyövälineitä kunnon arvioinnissa. Nuohoustyössä on tärkeää noudattaa hyvää nuohoustapaa.

Nuohous ei ole pelkän piipun harjaamista katolta käsin, vaan nuohooja myös puhdistaa savupellin, tarkastaa tulipesän kunnon ja puhdistaa tulipesän, poskikanavat ja liitinhormin, eli kaikki kanavat, missä savu kulkee matkatessaan tulipesästä taivaalle.

Nuohoustodistus

Nuohooja antaa jokaisesta suoritetusta nuohouksesta nuohoustodistuksen, joka on hyvä säilyttää seuraavaan nuohouskertaan saakka. Todistuksen avulla voi tarvittaessa osoittaa pelastusviranomaisille, että rakennuksen nuohous on hoidettu asianmukaisesti. Nuohoojan kirjaamat havainnot nuohoustodistuksessa auttavat myös seuraamaan ja arvioimaan tulisijan ja hormin kunnon kehittymistä.

Nuohoustodistus eroaa laskusta, sillä siinä merkitään rakennuksen osoitteen ja nuohoustyön suorittajan lisäksi nuohouksen ajankohta ja tehdyt toimenpiteet. Lisäksi nuohooja merkitsee havaitsemansa viat ja puutteet, joista erityisesti tulipalon vaaraa aiheuttavat viat ja puutteet on merkittävä niin selkeästi, että rakennuksen omistaja ja haltija voi ryhtyä tarvittaviin korjaustoimenpiteisiin. Jos nuohooja havaitsee tulipalon vaaran aiheuttavan vian tai puutteen tulisijassa tai savuhormissa, hän ilmoittaa havainnostaan myös kirjallisesti alueen pelastuslaitokselle.

Pelastuslaitokset ohjaavat ja neuvovat kiinteistöjä paloturvallisuudessa sekä valvovat kiinteistöjen nuohousvelvoitteen toteutumista. Pelastuslaki ei kuitenkaan säätele nuohousyritysten tai -palvelujen valvontaa, vaan näihin sovelletaan muiden kotiin tarjottavien palvelujen tapaan kuluttajansuojalakia ja kilpailulakia.

Nuohouksen tilaaminen ja huomioon otettavat asiat

Piirinuohousaikoina jaettavat nuohousilmoitukset ovat nykyään vaihtuneet nuohouksen markkinointiin. Nuohooja ei tule nuohoamaan automaattisesti, vaan tilaus on aina tehtävä erikseen. Mainoksissa ehdotettu nuohousaika on vahvistettava, ja samalla kannattaa kysyä nuohouksen hintaa. Muun mainonnan tavoin, myöskään nuohousmainoksia ei jaeta postilaatikoihin, joissa on ilmaisjakelukielto. Tällöin rakennuksen omistajan tai haltijan on erityisesti itse huolehdittava nuohouksen tilaamisesta ja oltava aktiivinen.

Nuohousvelvoitteeseen liittyen on tärkeää huolehtia myös tikkaiden, kattokulkutien osien ja katon turvavarusteiden kunnosta, jotta nuohooja voi tehdä työnsä turvallisesti. Nuohoojat suorittavat työnsä ympäri vuoden, joten tikkaiden on oltava turvalliset myös talvisin. Turvallisuusvaatimukset koskevat kaikenikäisiä rakennuksia ja niiden tikkaita. Mikäli kiinteät tikkaat ovat huonokuntoiset tai niitä ei ole, nuohoustyön tekeminen voi olla mahdotonta. Koronaviruspandemia ja sen leviämisen estäminen ovat tuoneet uusia haasteita nuohoukseen, koska nuohous tehdään pääasiassa asuintiloissa. Sekä nuohoojien että asiakkaiden on tärkeää noudattaa tartuntariskin vähentämiseksi erityisiä turvatoimenpiteitä. Suositeltavaa on sopia etukäteen nuohoojan kanssa mahdollisista suojaustoimenpiteistä ja menettelyistä tapauskohtaisesti.

Nuohouksen määräväleistä säädetään edelleen samalla tavalla kuin ennenkin. Tärkein peruste on, että nuohous on tehtävä tarpeeksi usein ottaen huomioon tulisijan käyttöaste, rakenne ja polttoaineen laatu. Asumiseen käytetyissä rakennuksissa on kuitenkin säädetty vähimmäisnuohousväleistä siten, että vakituisesti asutuissa rakennuksissa nuohous tulee tehdä vähintään kerran vuodessa ja vapaa-ajan rakennuksissa, kuten kesämökeissä, vähintään kolmen vuoden välein. Nuohousvälejä ei enää säännellä rakennuksen käyttötarkoituksen, vaan asumisen ja tulisijojen käytön määrän perusteella. Muissa rakennuksissa, kuten talousrakennuksissa, tulisijojen nuohous perustuu todelliseen nuohoustarpeeseen. Käyttämätöntä tulisijaa ja savuhormia ei tarvitse nuohota.

Tiivistettynä:

 

Nuohous- ja Ilmastointipalvelu Juhani Mäkelä
Nuohous- ja Ilmastointipalvelu Juhani Mäkelä

Rakennuksen omistajalla on pelastuslain mukaan velvollisuus huolehtia säännöllisestä nuohouksesta. Paloturvallisuuden lisäksi säännöllinen nuohous on myös tarpeen, jotta tulisija toimisi hyvällä lämmitysteholla ja hormi vetäisi.

Tarjoan nuohouspalvelua Virroilla ja lähialueilla. Hyvin tehty nuohous säästää lämmityskustannuksissa, kun puuta kuluu vähemmän. Lisäksi hyvin tehty nuohous tuo turvallisuutta tulisijojen käyttöön.

Soita ja tilaa nuohous numerosta 0400917756/Juhani Mäkelä